FÖRA VECKAN vi hade musik det var jätte kul.vi hade idrotts föra

veckan och en ny idrotts lärare.Föra veckan hade vi första

slöjd lektionen. vi har ett ansvars hus där det finns olika  grupper.

vi har nys blivit 3a.3av våra fiskar är döda. på trä slöjden

sågade vi efter linjer med en kontur såg.på sy slöjden jorde vi

svansar till damm rotor. vi har super bra mat pinglor i vår skola.

 

Vi som bloggat denna vecka heter Wilmer, Rebecka och Olivia